ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2016 ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAVI SINAV UYGULAMASI İLE İLGİLİ BİLGİLER

 • 1-)Atatürk Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavı (ATAYÖS) adı altında, Türkçe, İngilizce, Fransızca ve olmak üzere 3 dilde gerçekleştirilecektir.
 • 2-)Sınav ücreti ülkelere göre farklılık göstermekte ve aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.

SINAV YAPILACAK ÜLKELER ADAYLARDAN ALINACAK ÜCRETLER
Almanya 50 Avro
Azerbaycan 50 Dolar
Fas 50 Dolar
Kırgızistan 50 Dolar
Makedonya 50 Dolar
Suudi Arabistan 50 Dolar
Türkiye 100 TL

 • 3-)Sınavın geçerlilik süresi bir yıldır.
 • 4-)Sınavda sayısal ve sözel 40’ar mantık sorusu olmak üzere Temel Öğrenme Becerileri başlığı altında toplam 80 soru sorulacaktır.
 • 5-)İngilizce programlara kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler için sınav kitapçığında 50 soruluk bir İngilizce testi yer alacaktır.
 • 6-)Eğitim dili kısmen veya tamamen İngilizce olan programlara tercihte bulunabilmek için İngilizce testinden en az 70 (Yetmiş) puan alınmış olması gerekir. Programa yerleşen öğrenciler, Üniversitenin ilgili birimleri tarafından yapılacak olan Türkçe ve Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına alınırlar. Bu sınavlarda başarılı olan öğrenciler Türkçe ve Yabancı Dil Hazırlık sınıfı öğrenimi görmeden doğrudan birinci sınıftan öğrenimlerine başlarlar, başarılı olamayan öğrenciler hazırlık sınıfı eğitimi alırlar.
 • 7-)Adaylardan, örgün öğrenim programları için en fazla 10, ATA-AÖF (Atatürk Üniversitesi Açıköğretim) programları için 15 tercih olmak üzere toplam 25 tercih alınır.
 • 8-)ATAYÖS puanına göre yapılan yerleştirmelerden sonra Açıköğretim Fakültesinin boş kalan kontenjanları için lise mezuniyet puanına göre yerleştirme yapılabilir.
 • 9-)Sınavların yapılacağı merkezler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

SINAV YAPILACAK ÜLKELERDEKİ

İL SINAV MERKEZLERİ

Almanya (Berlin) Fas (Rabat)
Almanya (Duisburg) Türkiye (İstanbul)
Almanya (Hamburg) Türkiye (Ankara)
Almanya (Stuttgart) Türkiye (İzmir)
Almanya (Münih) Türkiye (Bursa)
Azerbaycan (Bakü)
Arabistan (Cidde) Türkiye (Erzurum)
Arabistan (Medine) Türkiye (Şanlıurfa)
Kırgızistan (Bişkek) Türkiye (Gaziantep)
Makedonya (Üsküp) Türkiye (Van)

 • 10-)Sınava girecek adaylardan 2 sınav merkezi için tercih yapmaları istenecektir. Sınava girecek aday sayısı 30’dan az olan sınav merkezlerinde sınav yapılmayacaktır.
 • 11-)Yapılacak olan sınavlarda adayların alacakları puanlar, ÜNİP’e üye üniversiteler başta olmak üzere Türkiye’deki diğer birçok üniversite tarafından kullanılabilecektir.
 • 12-)ATAYÖS ve ilgili işlemler sınav takvimine bağlı olarak yürütülecektir.

Sınavın başvuru şartları, sınav süresi, önceki sınav örnekleri, sınav adresleri, harç miktarları, ödeme şartları, giriş puanları, öğrenci yurtlarına ilişkin bilgiler, vize, sağlık sigortası, ikamet izni, üniversite genel tanıtımı vb. detaylı bilgiler için resmi internet sayfası olan http://ataworld.atauni.edu.tr internet adresinden bilgi alınabilir.