YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN VİZE VE İKAMET İZNİ İŞLEMLERİ

Ülkemizde her seviyede öğrenim görmek isteyen yabancılara, eğitim görecekleri kurumdan alınan davet mektubu veya kabul belgesi ile durumlarını belgelemeleri halinde öğrenim meşruhatlı giriş vizeleri dış temsilciliklerimizce re’sen veya istizan edilerek verilmektedir.

Türkiye’ye öğrenim meşruhatlı vize alarak gelen yabancı uyruklu öğrencilere, ülkemize giriş yaptıkları tarihten itibaren bir ay zarfında istenilen belgelerle birlikte ilgili Valiliğin Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüklerine müracaat etmeleri halinde; Öğrenim amaçlı ikamet izinleri ilk aşamada; önlisans için 2 yıl, lisans için 4 yıl, yüksek lisans için 2 yıl, doktora ve uzmanlık için 4 yıl, ilkokul, ortaokul ve lise için birer yıl olmak üzere harçsız olarak re’sen düzenlenmektedir. Öğrenimin devam etmesi halinde ikamet izinleri birer yıllık sürelerle re’sen uzatılır.

Müracaat sırasında istenilen belgeler;

 • 1. Yükseköğretim kurumundan aldıkları kayıt/kabul belgesi veya eşdeğer bir belge,
 • 2. Geçerli ve uzun süreli pasaport,
 • 3. Dış temsilcilikten alınan öğrenim vizesi,
 • 4. Türkiye’de öğrenim süresince geçimini sağlayacak maddi imkânlara sahip olduğunu gösteren (banka hesabı, burs belgesi vb.) belge,
 • 5. Her yılın başında Resmi Gazetede yayımlanan ikamet tezkeresi değerli kâğıt bedeli,
 • 6. Gerekli görüldüğü takdirde ilave belgeler istenebilir.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN SORUMLULUKLARI

Ülkemizde eğitim/öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler;

 • 1. Dış Temsilciliklerimizden “Öğrenim” meşruhatlı vize alarak gelmeleri ve geçerli pasaport ya da seyahat belgesi ile ülkemize giriş yapmaları gerekmektedir.
 • 2. Türkiye’ye giriş yaptıkları tarihten itibaren bir ay içerisinde öğrenim amaçlı ikamet izni taleplerini ilgili valiliğe yapmaları gerekmektedir.
 • 3. Öğrenimleri süresince verilen ikamet izinleri, izin belgesinde belirtilen sürenin sona ermesinden itibaren en geç 15 gün içinde mahalli emniyet makamlarına müracaat edilerek uzatılmalıdır.
 • 4. Öğrenciler her yıl okullarına kayıt yenilediklerini belirten belgeyi ilgili Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
 • 5. İkamet tezkereleri veya pasaportların kaybolması halinde ilgili makamlara derhal müracaat edilerek 15 gün içinde yenilenmelidir.
 • 6. Yenilenmediği takdirde vize ve ikamet ihlalinde bulunan yabancı öğrenciler hakkında ihlal edilen süreye paralel olarak 3 ay ilâ 7 yıl arasında ülkeye giriş yasağı getirilmektedir.
 • 7. Mezuniyet, okuldan kaydını sildirme, öğrencilikle ilişiğinin kesilmesi, devamsızlık vb. hallerde meydana gelecek değişiklikler 15 gün içerisinde, adres değişikliği ise 48 saat içerisinde Emniyet Yabancılar Birimlerine bildirilmesi gerekmektedir
 • 8. Herhangi bir okulu kazandığı halde, süresi içerisinde kaydını yaptırmayan yabancı uyruklu öğrencilerin bilgileri okul idaresi tarafından emniyet makamlarımıza bildirilmektedir.
 • 9. 4817 sayılı “Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun” uyarınca ülkemizde öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi hamili yabancı uyruklu öğrencilerin (Yüksek Lisans ve üstü seviyeler hariç) çalışmaları yasaktır.

.

İKAMET İZİNLERİNİN İPTAL EDİLECEĞİ DURUMLAR

Öğrencilerin; Okuldan ilişik kesilmesi, kayıt dondurma, izinli sayılma, tutuklanması veya hükümlü olması, durumlarında “öğrenim amaçlı ikamet izinleri iptal edilmektedir.

ÖĞRENCİ REFAKATLERİ

Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi hamili yabancıların eş ve çocuklarına, öğrencinin ikamet süresine paralel olarak ikamet izni düzenlenmektedir. Diğer yakınlarına ise, kısa süreli vize veya vize muafiyetiyle gelmeleri halinde 6 aya kadar, dış temsilciliklerimizden uzun süreli ziyaret amaçlı vize alarak gelmeleri halinde ise 1 yıla kadar ikamet izni düzenlenmektedir.