Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

.   Lise Diplomasının aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,
.  Diploma Denklik Belgesi (İl Milli Eğitim Müdürlükleri veya ülkelerindeki Türk Dış Temsilciliklerinden alınır.)
.  Not Durumu Belgesi (transkript) aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi, (Ortaöğrenim not ortalamasını gösteren belge)
.  Uluslararası Seviye Tespit Sınavı Sonuç Belgesinin aslı,
.  Türkçe Yeterlik Belgesi, (Bu belgeyi ibraz edemeyen adaylar Üniversitemiz tarafından yapılacak Türkçe Yeterlilik Sınavına alınacaklardır.)
.  Vesikalık fotoğraf (6 adet)
.  Pasaportun onaylı fotokopisi ile pasaportun Türkçeye çevrili noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,
.  Öğrenim Vizesi: Adaylar kabul mektubu ile birlikte ülkelerindeki Türk Dış Temsilciliklerinden, Türkiye’de bulunanlar ise öğrenim vizesi yerine İl Emniyet Müdürlüklerinden ikamet tezkeresi alabilirler.
.  Öğrenim amaçlı alınmış İkamet tezkeresinin onaylı örneği, (kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde kayıtlı olduğu okulun öğrenci işleri bürosuna teslim edilmesi gerekir.)
.  Ülkemizdeki öğrenim sürelerince giderlerini karşılayabilecek maddi yeterlilikte olduklarına yönelik yazılı beyanı (T.C Uyruklu öğrenciler hariç),
.  Katkı payı ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,
.  Kayıtlar belirlenen tarihlerde ilgili birimlerin Atatürk Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılacaktır.